Lure coursing är en tävlingsform för vinthundar som går ut på att hundarna springer efter ett byte i form av en trasa på ett öppet och gärna kuperat fält. 

Man sätter ut tiotalet trissor i marken efter en 700-1000 meter lång bana, därefter dras en lina mellan trissorna, med en attrapp i änden.

Linan dras därefter in av en motor och två hundar jagar attrappen i varje lopp. Beroende på hur trissorna är satta gör "haren" kast åt olika håll när linan dras in, precis som en riktig hare skulle göra för att komma undan.

Hundarna bedöms efter fem kriterier (entusiasm, fart, följsamhet, rörlighet och uthållighet) och tilldelas 0–20 poäng per kriterium. Två lopp genomförs och snittet blir slutpoängen och den hund som får högst sammanlagd poäng blir bäst placerad.

Lure coursing är ett bruksprov för vinthundar och certifikat delas ut till de bäst placerade hundarna vid ett prov om inte hundarna redan är fullt certifierad. Då går certifikatet vidare till näst bästa hunden.

Vid tre erhållna cert under två olika säsonger blir hunden lure coursing-champion.

© Copyright Age Quod Agis