D-Kullen född 20220101

                               Valpar 13 dagar gamla

 
 

                             Valpar 20 dagar gamla

 

 
 
 
 

 

5 veckor gamla

 
 

7 veckor gamla

© Copyright Age Quod Agis